План конференций ОНАПТ

П Л А Н
проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій і семінарів на 2017 рік Одеської національної академії харчових технологій

1.

48 науково-методична конференція викладачів

12 – 13
квітня 2017 р.

2.

77 наукова конференція викладачів академії

18 – 21
квітня 2017 р.

3.

Міжнародна наукова конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу»

31 травня –
5 червня 2017 р.

4.

20 Міжнародний науковий семінар «Нове у молочній промисло-вості»

7 – 16 червня
2017 р.

5.

Міжнародна школа кормів (ISF)

4 – 10 червеня
2017 р.

6.

Міжнародна наукова конференція «Інноваційні енерготехнології»

4 – 8 вересня
2017 р.

7.

Всеукраїнський науково-інженерний семінар «Проблеми енерго-ресурсозбереження під час виробництва та споживання холоду»

7 – 8
вересня 2017 р.

8.

XI Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні про-блеми холодильної техніки і технології»

21 – 22 вересня
2017 р.

9.

Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчо-вих продуктів і комбікормів»

25 – 30 вересня
2017 р.

10.

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні тех-нології і автоматизація – 2017»

2 – 6 жовтня
2017 р.

11.

V Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття»

12 – 13 жовтня
2017 р.

12.

Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт»

листопад
2017 р.


Студентські наукові конференції, семінари

1.

Міжвузівська наукова студентська конференція

27 – 31 березня
2017 р.

2.

6 Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індуст-рії гостинності»

29 – 30 березня
2017 р.

3.

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності»

14 квітня
2017 р.

4.

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

14 – 15 квітня
2017 р.

5.

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»

19 квітня
2017 р.

6.

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція моло-дих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промис-ловості»

20 – 21 квітня
2017 р.

7.

13 Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології» в рамках форуму Odessa smart forum

26 – 28 квітня
2017 р.

8.

10 Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Проблеми формування здорового способу життя у молоді»

29 вересня –
1 жовтня 2017 р.

План МОНУ проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семіна-рів молодих учених і студентів у 2017 році (див. на сайті Міністерства освіти і наука України)

Анонс:

 


 • 18.05.2017

  День Європи в Україні в Одеській національній академії харчових технологій

  Шановні студенти та співробітники Одеської національної академії харчових технологій. Запрошуємо вас на свято, присвячене Дню Європи (загальноакадемічний захід), яке проводить факультет технології вина та туристичного бізнесу 20 травня о 16.00 в актовій залі на вул. дворянській 1/3.

  подробнее

   

Последние новости:

 


 • 18.05.2017

  Круглий стіл на тему Правове регулювання кримінального злочину та кримінального вчинку

  12 травня 2017 року - круглий стіл на тему Правове регулювання кримінального злочину та кримінального вчинку. Кримінальне право – одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права – це система юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили

  подробнее

   

 • 18.05.2017

  Круглий стіл «Філософські, правові і соціо-політичні аспекти розвитку України в 2017-2020 роках»

  28 квітня 2017 року, в рамках XIІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів з розділу «Харчові технології», на кафедрі соціології, філософії і права був проведений круглий стіл «Філософські, правові і соціо-політичні аспекти розвитку України в 2017-2020 рр.»

  подробнее

   


ГИМН
Одесской Национальной Академии Пищевых Технологий
Процветай, живи и здравствуй,
Академия моя!
Пусть звезда твоя не меркнет
Яркая!

Пусть Господь хранит от бедствий,
Неудач и суеты,
Пусть свершатся все твои мечты!

ПРИПЕВ:

Для тебя лишь одной повторим мы стократ:
Браво, Академия! Виват!!!
Ты - надежный оплот, ты - вторая семья!
Славься Академия моя!

Созидай и твори! Для тебя нет преград!
Браво, Академия! Виват!!!
Знай, что наша судьба неразрывна с твоей!
Слава Академии моей!!!